การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน Basel III หลักการที่ 3

มิถุนายน (ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยฯ)
มิถุนายน (บริษัท วีเอ็น บีโฮลดิ้ง จำกัด)

ธันวาคม (ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยฯ)
ธันวาคม (บริษัท วีเอ็น บีโฮลดิ้ง จำกัด)
มิถุนายน (ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยฯ)
มิถุนายน (บริษัท วีเอ็น บีโฮลดิ้ง จำกัด)

ธันวาคม (บริษัท วีเอ็น บีโฮลดิ้ง จำกัด)
ธันวาคม (ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยฯ)
มิถุนายน (บริษัท วีเอ็น บีโฮลดิ้ง จำกัด)
มิถุนายน (ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยฯ)

ธันวาคม (บริษัท วีเอ็น บีโฮลดิ้ง จำกัด)
ธันวาคม (ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยฯ)
มิถุนายน (ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยฯ)
มิถุนายน (บริษัท วีเอ็น บีโฮลดิ้ง จำกัด)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)
ออมทรัพย์
0.20 - 1.50 %
ประจำ
0.95 - 2.45 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.10 - 0.30 %
ปลอดภาษี
2.90 %
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (ต่อปี)
MLR
9.50%
MOR
9.08%
MRR
10.15%
MAR
7.90%
MGR
16.55%