ประกาศธนาคาร

ประกาศธนาคารไทยเครดิต แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานนาโนเครดิต ท่าเรือ (อยุธยา)  เปิดให้บริการวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

ประกาศธนาคารไทยเครดิต แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานนาโนเครดิต ท่าเรือ (อยุธยา) เปิดให้บริการวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) จะย้ายที่ทำการและเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสุวรรณเกลียวทอง (อยุธยา)" และเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศธนาคารไทยเครดิต จะงดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบงาน

ประกาศธนาคารไทยเครดิต จะงดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบงาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 21:45 น. ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 04:15 น. ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถใช้บริการดังต่อไปนี้ได้

แจ้งย้ายที่ทำการ สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พิจิตร ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

แจ้งย้ายที่ทำการ สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พิจิตร ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) จะย้ายที่ทำการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พิจิตร ไปยังที่อยู่ใหม่: 8/212 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทร. 056-611-251 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

แจ้งปิดที่ทำการ สำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ระยอง) ให้บริการถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันสุดท้าย

แจ้งปิดที่ทำการ สำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ระยอง) ให้บริการถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันสุดท้าย

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) จะปิดที่ทำการ สำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ระยอง)โดยเปิดให้บริการถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันสุดท้าย

ธนาคารไทยเครดิต งดให้บริการระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

ธนาคารไทยเครดิต งดให้บริการระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 10.00 น. ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่าน Call Center ของธนาคารได้ ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านยังคงสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ ผ่านช่องทาง Micro Pay e-Wallet ได้ตามปกติ

แจ้งปิดที่ทำการ สำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเซฟเซ็นเตอร์  ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

แจ้งปิดที่ทำการ สำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเซฟเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

แจ้งปิดที่ทำการ สำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเซฟเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้สาขาใกล้เคียงที่ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สาขา ดังนี้ สำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสาย 2 เลขที่ 238/3 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 เบอร์โทร. 02-413-3504-5

ขณะนี้ alpha by Thai Credit สามารถใช้บริการได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อย

ขณะนี้ alpha by Thai Credit สามารถใช้บริการได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อย

ตามที่ alpha by Thai Credit ไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลาประมาณ 17:23 น. ถึง 21:20 น. ขณะนี้ alpha by Thai Credit สามารถใช้บริการได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อย

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้ alpha by Thai Credit ไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีอื่นได้ชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้ alpha by Thai Credit ไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีอื่นได้ชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้ alpha by Thai Credit ไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีอื่นได้ชั่วคราว ธนาคารอยู่ในระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุและเร่งดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ท่านสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทาง ATM ได้ตามปกติ

แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์ธนาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 11.30 น. - 12.00 น.

แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์ธนาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 11.30 น. - 12.00 น.

แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์ธนาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 11.30 น. - 12.00 น.