คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธาน
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
นายวีรเวท ไชยวรรณ กรรมการ
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
Mr. Christopher Chan กรรมการ
นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย กรรมการ
นางสุวิมล วิศววิกรานต์ กรรมการ
นางสาวณัฏฐิตา โล่ห์วีระ กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ

ทุกคนคือคนสำคัญ

เข้าถึงง่าย เป็นมิตรและจริงใจกับทุกคน เราพร้อมให้บริการพูดคุย
ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน เริ่มต้นคุยกับเราง่ายๆได้เลย

คุยกับเรา