ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว ของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) และตระหนักถึง ความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับธนาคารผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม เราจึงขอประกาศประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์นี้

 

การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพา ของท่าน ธนาคารอาจเก็บข้อมูลของท่าน ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร

โดยที่เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลายประเภทดังที่ระบุในรายการต่อไปนี้

1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

1.1 วัตถุประสงค์ของคุกกี้ที่มีความจำเป็น คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ และสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงาน อย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ธนาคารจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตน ของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้ที่มีความจำเป็น

2. คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

2.1 วัตถุประสงค์ของคุกกี้ประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ธนาคารสามารถนับจำนวนผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ของธนาคาร และแหล่งที่มาของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ธนาคาร ช่วยให้ธนาคารสามารถพัฒนา และมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ธนาคารจะ ไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพ การประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้ สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้ประสิทธิภาพ

3. คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)

3.1 วัตถุประสงค์ของคุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยธนาคารหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บไซต์อย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน

4. คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

4.1 วัตถุประสงค์ของคุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง ธนาคารใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของธนาคาร มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

 

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

ในบางกรณี ธนาคารใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับ การไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่งในการช่วยให้ธนาคารเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของธนาคารอย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามหลายสิ่ง ต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของธนาคาร ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารสามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในคุกกี้ Google Analytics ท่านสามารถเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ของ Google Analytics ที่ https://analytics.google.com

 

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลง การคั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์การตั้งค่าคุกกี้ https://www.thaicreditbank.com/cookiepolicy

อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบ ต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ ไม่สามารถใช้งานได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ข้อมูลของธนาคาร และท่านสามารถติดต่อธนาคารได้อย่างไร เป็นต้น ท่านสามารถเยี่ยมชมประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของธนาคารที่ https://www.thaicreditbank.com/privacynotice

 

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

ธนาคารมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุง ของธนาคาร

 


ภาคผนวก

คุกกี้ที่มีความจำเป็นถาวร

วัตถุประสงค์ของคุกกี้ที่มีความจำเป็น คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ และสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงาน อย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ องค์กรจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตน ของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้ที่มีความจำเป็น

กลุ่มย่อยของคุกกี้คุกกี้คุกกี้ที่ใช้
tcrbank.comOptanonConsent , OptanonAlertBoxClosed , eupubconsentฝ่ายแรก
landing.tcrbank.comXSRF-TOKEN , PHPSESSIDฝ่ายแรก

คุกกี้ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของคุกกี้ประสิทธิภาพ คุกกี้ประเภทนี้ทำให้องค์กรสามารถนับจำนวนผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ขององค์กร และแหล่งที่มาของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่องค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนา และมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ องค์กรจะ ไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ขององค์กรเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพ การประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้ สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้ประสิทธิภาพ

กลุ่มย่อยของคุกกี้คุกกี้คุกกี้ที่ใช้
tcrbank.com_gclxxxx , _gat , _ga_1CEQX17LTK , _gid , _gat_UA-nnnnnnn-nn , _gaฝ่ายแรก

คุกกี้การใช้งาน

วัตถุประสงค์ของคุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยองค์กรหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บไซต์อย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน

กลุ่มย่อยของคุกกี้คุกกี้คุกกี้ที่ใช้
landing.tcrbank.comlaravel_sessionฝ่ายแรก

คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของคุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง องค์กรใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ขององค์กร มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น องค์กรอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

กลุ่มย่อยของคุกกี้คุกกี้คุกกี้ที่ใช้
landing.tcrbank.com__lt__cid , __lt__sidฝ่ายแรก
facebook.comsb , frฝ่ายแรก
youtube.comYSC , VISITOR_INFO1_LIVE , GPSฝ่ายแรก
tcrbank.com_uc_last_referrer , _uc_utm_medium , _uc_initial_landing_page , _uc_utm_content , _uc_visits , _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , _fbp , _uc_referrer , _uc_utm_campaign , _uc_current_session , _uc_utm_term , _uc_utm_sourceฝ่ายแรก