มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน ของ ธนาคารไทยเครดิต

หากท่านมีปัญหาในการชำระหนี้ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) พร้อมให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าเป็นหนี้ก่อนหรือหลัง NPL ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษา วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ช่วยให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้เพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน ติดต่อปรึกษาแก้หนี้ โทร. call center 0 2697 5454 กด 99 (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: 3 เรื่องต้องรู้ก่อนเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: 3 เรื่องต้องรู้ก่อนเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง

1.ได้รับสิทธิ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชีสินเชื่อ 2.การรายงานข้อมูล การเข้ามาตรการในเครดิตบูโร (NCB) 3.ระงับวงเงินสินเชื่อเดิม แต่เมื่อเข้าร่วมมาตรการแล้วอาจได้รับวงเงินเฉพาะกรณีฉุกเฉิน

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง ช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไร?

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง ช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไร?

ลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือนว่าเป็นลูกหนี้เรื้อรัง และได้รับข้อเสนอให้สมัครเข้าร่วมมาตรการเพื่อปิดจบหนี้

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: เป็นหนี้เรื้อรังไม่รู้ตัวต้องทำอย่างไร?

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: เป็นหนี้เรื้อรังไม่รู้ตัวต้องทำอย่างไร?

ลูกหนี้หมดห่วง เพราะเจ้าหนี้จะมีการแจ้งเตือนเมื่อลูกหนี้เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้องรัง  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านช่องทางปกติที่ผู้ให้บริการใช้สื่อสาร อาทิ  จดหมาย อีเมล์  SMS, Line , Mobile app ฯลฯ

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: หนี้เรื้อรังคืออะไร? แค่ไหนที่เรียกว่าเรื้อรัง?

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: หนี้เรื้อรังคืออะไร? แค่ไหนที่เรียกว่าเรื้อรัง?

เช็กลิสต์สัญญาณที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรังด่วน!! เป็นลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่เป็นวงเงินหมุนเวียนไม่กำหนดเวลาปิดจบหนี้ เช่น บัตรกดเงินสดยังไม่เป็นหนี้เสีย จ่ายดอกเบี้ยรวมเก็บเงินต้นรวมเป็นระยะเวลานาน

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: รู้หรือไม่ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างหนี้

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: รู้หรือไม่ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างหนี้

ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างหนี้ ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันเพิ่มเติม ซึ่งต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดเงื่อนไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: รู้หรือไม่คุณสามารถปิดหนี้ก่อนกำหนดได้

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: รู้หรือไม่คุณสามารถปิดหนี้ก่อนกำหนดได้

ยกเว้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ผู้ให้บริการยังเรียกเก็บ prepayment fee ได้ในกรณีรีไฟแนนซ์ในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสได้ดอกเบี้ยต่ำในช่วง 3 ปีแรก

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้..ก็ปรับโครงสร้างหนี้ได้ หากเข้าข่ายตามนี้

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้..ก็ปรับโครงสร้างหนี้ได้ หากเข้าข่ายตามนี้

ติดต่อธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยแจ้งข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน ธนาคารจะพิจารณาภาระหนี้ทั้งหมด และเสนอเงื่อนไขตามความสามารถในการชำระหนี้และมีเงินเพียงพอในการดำรงชีพ

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วขอปรับซ้ำได้ไหม

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วขอปรับซ้ำได้ไหม

หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแตก่อนเป็นหนี้เสีย แต่ตอนนี้จ่ายไม่ไหวกลายเป็นหนี้เสีย ยังสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้อีกตามเกณฑ์ แต่หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ทั้งก่อนและหลังเป็นหนี้เสียแล้วยังสามารถปรึกษาเจ้าหนี้ได้เป็นรายกรณี

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: จ่ายหนี้ไม่ไหวขอปรับโครงสร้างหนี้ได้

มาตรการแก้หนี้ยั่งยืน: จ่ายหนี้ไม่ไหวขอปรับโครงสร้างหนี้ได้

อย่าปล่อยให้หนี้สินรัดตัว ปัญหาหนี้มีทางออก ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยเครดิต ยินดีให้คำปรึกษา และช่วยลูกค้าแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน  ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สาขาธนาคารที่ใช้บริการ  หรือ Call Center โทร. 0-2697-5454 กด 0 (ติดต่อเจ้าหน้าที่)