สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม
สินเชื่อนาโนและไมโคร เพื่อผู้ค้าออนไลน์

สินเชื่อนาโนและไมโคร เพื่อผู้ค้าออนไลน์

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “สินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์” ให้สินเชื่อแก่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าทางออนไลน์ผ่านแพลทฟอร์มโชเชียลต่างๆ เช่น TikTok, Facebook, Instagram, Shopee, Lazada, Kaidee เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้หลักประกันหรือต้องมีคนค้ำประกัน พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่สนใจ สามารถสมัครขอสินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์ ได้ที่ธนาคารไทยเครดิตฯ สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อผู้ประกอบการ OTOP

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อผู้ประกอบการ OTOP

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP” ให้สินเชื่อแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยไม่ต้องใช้หลักประกันหรือต้องมีคนค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตชุมชนทั้งรายกลุ่มและเจ้าของรายเดียว ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโต ยั่งยืนและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อการเติบโตในธุรกิจ และใช้หมุนเวียนเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สนใจสามารถสมัครขอสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP ได้ที่ธนาคารไทยเครดิตฯ สาขาสินเชื่อทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม