ไทยเครดิต SME กล้าให้ เดินหน้าเสริมแกร่งความรู้เจ้าของธุรกิจ Micro SME จัดอบรมหลักสูตร Micro MBA รุ่นที่ 2

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเสริมแกร่งศักยภาพผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ "บัญชีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs" ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 พัฒนาหลักสูตรโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ตอกย้ำจุดยืน STANDBY เคียงข้างผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจัดอบรมรุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ เป็นการสานต่อความสำเร็จจากโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี รุ่นที่ 1 “Micro MBA” ในปี 2566 ที่ผ่านมา ที่ต้องการผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ให้ได้อัปเดตความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อยอดธุรกิจ และสอดรับกับการแข่งขันในตลาดที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ” 

“สำหรับในปี 2567 ธนาคารไทยเครดิตมีแผนจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยจะมีการปรับหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับทักษะที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการสินเชื่อ SME กล้าให้ ของธนาคารฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้พบปะและสร้างพันธมิตรใหม่ๆ ทำให้เครือข่ายผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น” คุณนาธัส กล่าว

 


โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี รุ่นที่ 2 “Micro MBA” หัวข้อ "บัญชีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs" มุ่งเน้นความรู้เพื่อเพิ่มเติมทักษะพื้นฐานด้านการจัดการบัญชี รวมถึงเข้าใจหลักการบริหารการเงิน สภาพคล่อง ความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎี และร่วมทำเวิร์กช็อป ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร